TMGD Test 2

Bu Test 10 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 180 dakikadır başarılar.


1.

ADR hükümlerine dahil olmayan maddeler hangi seçenekte bir arada verilmiştir?

 

 I.PCB veya PCT içeriği 50 mg/kg'dan fazla olmayan karışımlar

II.Tank basıncı 20°C'de 200 kPa'yı aşmayan ve sıvılaştırılmış veya soğutulmuş sıvılaştırılmış grup A ve O gazları

III.Kan nakli veya doku naklinde kullanılmak üzere alınmış kan veya kan bileşenleri

IV.300 litre kaplarda taşınan UN 3065 P.G. III


III, IV
II, III
I, III, IV
I, III
Bilmiyorum

2.

UN 2014 1 litrelik iç ambalajlarda taşınmaktadır. Ambalajın brüt ağırlığı toplam 27 kg. dir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

I.Ambalaj üzerinde yön okları olmalıdır

II.Ambalaj üzerinde 3.4.7 ye uygun işaret olmalıdır

III.Ambalaj üzerinde UN 2014 işareti bulunmalıdır

IV.Ambalaj üzerinde 5.1 tehlike etiketi olmalıdır


I,II,IV
II,III,IV
I,II
I,II,III
Bilmiyorum

3.

UN 1062 araçta ambalajlar halinde taşınmaktadır. Aşağıdaki kişisel ve genel koruyucu teçhizatlardan hangileri araçta bulunması zorunludur?

 

 I.Göz Durulama Sıvısı

II.Acil Durum Maskesi

III.Kürek

IV.Bir çift koruyucu eldiven


II,IV
I,II,III
I,II
I,IV
Bilmiyorum

4.

ADR yönetmeliğine göre Araçlara levha ve turuncu plaka takma yönergelerinden hangileri uygulanmalıdır?

 

 I.Araç içerisinde sınıf 8’ e ait tehlikeli madde içeren ambalaj taşınıyorsa uygun levhalar araca takılmalıdır.

II.Tanker taşımacılığında ön ve arkaya iki adet boş turuncu plaka takmak yeterlidir.

III.Araç içerisinde tehlikeli madde sınıf 3 içeren ambalaj taşınıyorsa iki adet boş turuncu plaka takmak yeterlidir.

IV.Temizlenmemiş boş portatif tanklar turuncu plakaları kapatılarak yola devam edebilir.


I, II, III
III
II, III, IV
I, II
Bilmiyorum

5.

Bir firma tehlikeli madde güvenlik danışmanına aşağıdaki ürünlerle ilgili daha önceki yaptıkları uygulamaları belirtmiştir. Aşağıdakilerden hangileri uygulanmalıdır?

 

I.UN 3082 dökme halde taşınırken araca 5.2.1.8.3 e uygun işaret konmalıdır

II.UN 3256 ambalajlar ile taşınırken ambalaja 5.3.3 e uygun işaret eklenmelidir

III.UN 3257 taşınan araç için taşıma evrakı düzenlenirken tam sevkiyat isminin önüne HOT kelimesi eklenmelidir

IV.UN 3226 taşıması için hazırlanan taşıma evrakında acil durum sıcaklığı bilgisi bulunmalıdır


II,III
I,II,III
I,II,IV
I,III
Bilmiyorum

6.

Aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

 

 I.UN 1613 %25 hidrosiyanik asit içeriyorsa madde portatif tank ile taşınabilir

II.UN 3506 içerisinde 500 gram civa bulunmaktadır. Bu ürün ADR kapsamında taşınmalıdır.

III.Tehlikeli madde taşıyan bir araçta kaza meydana gelmesi durumunda akü devre dışı bırakılmamalıdır

IV.5.2.2.2.2 referansına uygun olarak kullanılan etiketlerin içerisinde UN numarası yer alabilir


I, III, IV
I, II, III
I, II
II, III
Bilmiyorum

7.

Aşağıdaki seçeneklerden hangileri doğrudur?

 

I.UN 2817 istisnai miktarlarda taşınırken ambalajın işareti üzerinde sınıf 8 ve 6.1 ibareleri bulunmalıdır

II.UN 2850 taşıması yapılmadan önce bir adet güvenlik planı hazırlanmalıdır

III.Ambajlama grubu II olan bir sıvının taşınması için kullanılan OHK ların kapasitesi en fazla 4 m3 olabilir

IV.Tehlikeli mal sızıntısında miktara bakılmaksızın tahmin edilen zararın 50000 avroyu aştığı durumlar çevresel zarar olarak nitelendirilir


I,III, IV
III,IV
IV
I,II,IV
Bilmiyorum

8. UN 2015 dökme halde tanker ile taşınmaktadır. Tank ile sürücü kabini ya da koruyucu levha arasında en az kaç cm'lik boşluk olacaktır?
10
15
20
25
Bilmiyorum

9.

Sınıf 2'ye ait bir gazın taşınmasında kullanılan yeniden doldurulabilir kaplarda aşağıdakilerden hangileri olmalıdır?

 

I.BM Numarası ve uygun taşıma adı

II.Sıvılaştırılmış gazlar için azami doldurma kütlesi ve kabin darası veya brüt kütle

III.Sonraki periyodik muayene tarihi (yılı)


I, II, III
II, III
I,III
I
Bilmiyorum

10.

UN 1263 640E özel hükmüne tabi ürün aşağıdaki tanklardan hangisi ile taşınamaz?


L4BH
LGBF
LGAV
L10CH
Bilmiyorum